arrow-down brain-thin-white btn-arrow-blue btn-arrow-white clock-icondoodle-circled-thin-white facebook-iconfooter-facebookfooter-instagramfooter-linkedinlinkedin-iconmenu-icon-close menu-icon pagelink-downloadspagelink-tarievenpagelink-vragenplus-icon read-more-pinkshape-circle-thick-lineshape-circle-thin-line shape-doodle-finger-printtwitter-iconvragen-minus vragen-plus wat-doet-bottom wat-doet-top

Een aanvraag voor mentorschap stuur je op naar de rechtbank. In deze aanvraag moet al vermeld staan wie je als mentor voorstelt. Hier moet je dus vooraf al over nadenken! Welke opties zijn er? Wat zijn de verschillen tussen familiementoren en professionele? Lees verder om de verschillen en overeenkomsten te ontdekken.

Bij de keuze voor een mentor zijn er twee opties: een familiementor of een professionele mentor.

 

Familiementor

Een familielid van de persoon in kwestie kan het mentorschap op zich nemen. Dit kan een familielid zijn tot in de 4e graad. En dat is behoorlijk ver in de familie, namelijk:

⇢ Achterneven en nichten

⇢ Neven en nichten

⇢ Oudooms en oudtantes

De rechter buigt zich over de aanvraag en kent het mentoraat vervolgens wel of niet toe.

Wat is het voordeel van een familielid als mentor? Het is erg belangrijk dat iemand een vertrouwensband met zijn/haar mentor heeft. Met een familielid kan deze band er al zijn. Bovendien kent je elkaar al lang, in sommige gevallen ben je ook in hetzelfde gezin opgegroeid. Hierdoor is de mentor al op de hoogte van het verleden, hoe iemand toen was, waar hij/zij toen van hield.

Een familiementor hoeft niet een bepaalde opleiding op zak te hebben. Iedereen kan dus mentor worden. De mentor moet wel zelf handelingsbekwaam zijn en mag NIET:

⇢ een direct betrokken of behandelend hulpverlener zijn

⇢ behoren tot de leiding of het personeel van de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt

⇢ organisatorisch verbonden zijn met de zorginstelling

⇢ zelf onder curatele, bewind of mentorschap staan

En uiteraard is het belangrijk dat de persoon om wie het gaat zich kan vinden in de benoeming van deze persoon.

Er zijn ook situaties denkbaar waarbij het benoemen van een familiementor niet mogelijk is:

⇢ persoon heeft geen goede relatie met familie

⇢ binnen de familie heerst onenigheid over de behandeling/situatie van de persoon om wie het gaat

⇢ er is geen familie

⇢ familie is niet in staat mentorschap te voeren door leeftijd, aandoening/beperking of grote afstand.

In dat geval kan er gekozen worden voor een professionele mentor.

 

Professionele mentor

Een professionele mentor werkt als zelfstandige of samen met andere mentoren in een bedrijf of stichting. De term onafhankelijk mentor wordt daarom ook veel gebruikt. Deze mentor is namelijk geen familie, werkt niet voor de stichting waar iemand woont/werkt én heeft geen andere belangen dan het belang van de persoon zelf.

Een professioneel mentor wordt ook door een rechter aangesteld, dit proces verloopt hetzelfde als bij een familiementor. Wat anders is, zijn de kwaliteitseisen waar een professioneel mentor aan moet voldoen. Hieronder valt bijvoorbeeld:

  • Opleiding in de sociale of zorgsector op minimaal MBO niveau
  • VOG
  • Jaarlijks een mentorschapsplan indienen bij de rechter
  • Dossieropbouw en logboek volgens eisen van NBA (accountant controleert dit jaarlijks)

Om aan deze eisen te kunnen voldoen, wordt een professioneel mentor betaald voor het mentorschap. De kosten hiervoor zijn vastgesteld door het ministerie (justitie en veiligheid) en verschillen daarmee niet per mentor.

 

Nog een paar overeenkomsten:

⇢ beide mentoren zijn beslissingsbevoegd op persoonlijke gebieden: verzorging, verpleging, medicatie, gezondheid, behandeling

⇢ beide mentoren moeten elke 5 jaar een evaluatie naar de rechter sturen

⇢ van beide mentoren wordt verwacht dat ze minimaal 6x per jaar contact hebben met de persoon om wie het gaat

 

Hoe vind je een professioneel mentor?
Veel professionele mentoren zijn lid van een beroepsvereniging. Zelf ben ik lid van de NBPM, maar je hebt bijvoorbeeld ook de Véwévé. Op de websites van de verenigingen vind je de mentoren in de regio. Binnen de groep professionele mentoren heb je ook vrijwillige mentoren. Zij horen vaak bij een stichting (via Google vind je dit gemakkelijk) en werken daardoor op een andere wijze. Je betaalt voor een vrijwillige mentor hetzelfde tarief.

Wil je meer informatie over professioneel mentorschap? Kijk dan op mijn website: www.caromentorschap.nl

 

 

 

Vragen over dit artikel?
Auteur: Nicole van Duijn

Contact

    Heb je een vraag of wil je je aanmelden bij Caro Mentorschap, vul dan het contact formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op. Ik werk in omgeving Alkmaar.

    Ben ik jouw mentor en heb je een vraag? Bel dan (eventueel samen met je begeleiding) naar mijn telefoonnummer 0681751663. Ik ben elke werkdag bereikbaar, behalve op de woensdag. Voor noodgevallen ben ik altijd bereikbaar. Ik kan niet altijd meteen opnemen, dus spreek altijd een bericht in, zodat ik weet wanneer ik moet terugbellen.