arrow-down brain-thin-white btn-arrow-blue btn-arrow-white clock-icondoodle-circled-thin-white facebook-iconfooter-facebookfooter-instagramfooter-linkedinlinkedin-iconmenu-icon-close menu-icon pagelink-downloadspagelink-tarievenpagelink-vragenplus-icon read-more-pinkshape-circle-thick-lineshape-circle-thin-line shape-doodle-finger-printtwitter-iconvragen-minus vragen-plus wat-doet-bottom wat-doet-top
Hoe kan ik mijn mentor bereiken?
Jouw mentor is verplicht om ten minste vier dagen per week telefonisch bereikbaar te zijn voor de cliënten. Per mentor kan deze bereikbaarheid verschillen. Ik ben telefonisch bereikbaar op alle ochtenden, behalve de woensdag. Bereikbaar zijn betekent niet dat ik altijd meteen de telefoon opneem. Soms heb ik een gesprek of ben ik met een andere cliënt bezig. Spreek daarom altijd een bericht in zodat ik weet wie heeft gebeld en zodat ik kan inschatten wanneer ik moet terug bellen. Naast deze telefonische bereikbaarheid ben ik altijd bereikbaar voor mijn cliënten in geval van nood. Het gaat dan om noodgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Stel je voor, je wordt plotseling opgenomen in het ziekenhuis of kliniek of een van jouw artsen wil overleggen met mij, dan ben ik daarvoor altijd bereikbaar. Wanneer ik ziek ben of op vakantie ben, is er een waarnemer die dan bereikbaar is in mijn plaats. Dit vertel ik altijd vooraf aan jou en je begeleiders of verzorgers.
Wat houdt het mentorschap in?
Op mijn website vind je veel informatie over mentorschap. Ga naar WAT DOET CARO MENTORSCHAP om meer informatie hierover te lezen. De rechtbank beschrijft mentorschap zo: Mentorschap is een maatregel van de rechtbank voor een meerderjarig persoon, die als gevolg van zijn lichamelijke- of geestelijke toestand niet (helemaal) voor zichzelf kan zorgen. De maatregelen zijn vooral bedoeld als bescherming tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. De mentor neemt besluiten zoveel mogelijk samen met de betrokkene. Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van uw cliënt. De mentor is bevoegd om, wanneer de cliënt dat zelf niet wil of kan, te beslissen over zijn of haar verzorging en behandeling. Daar betrekt de mentor de cliënt zoveel als mogelijk bij. Als de cliënt daartoe niet in staat is, houdt de mentor rekening met zijn wensen en behoeften. De mentor is dus de adviseur en de vertegenwoordiger van de cliënt. Hij kan op integriteit vertrouwen, ook als hij dat niet meer zo kan uitspreken.
Hoe vaak heb ik contact met mijn mentor?
Jouw mentor moet minimaal 6 keer per jaar contact met jou hebben. Samen spreek je af om wat voor contact dit gaat. Meestal zijn het bezoeken en kun je samen praten, maar soms wil iemand liever even bellen of appen. Wanneer het voor jou niet mogelijk is om met mij contact te hebben of je hebt hier geen behoefte aan, dan heeft jouw mentor regelmatig contact met jouw begeleiding of verzorging.
Wie kan mentorschap aanvragen?
  • De betrokkene zelf;
  • De partner of familie tot in de vierde graad;
  • Wanneer er geen familie is, de Officier van Justitie;
  • De curator wanneer hij vindt dat de curatele omgezet moet worden in mentorschap;
  • De bewindvoerder;
  • Instelling; casemanager, maatschappelijk werker, leidinggevende, huisarts, specialist (let op: griffiekosten van 78 euro zijn in dit geval niet voor de betrokkene, maar voor de instelling
Hoe lang duurt de aanvraag voor mentorschap?
Wanneer de aanvraag bij de kantonrechter ligt, wordt de aanvraag binnen 4 tot 6 weken beoordeeld. Het kan voorkomen dat de kantonrechter jou en je mentor uitnodigt voordat het mentorschap kan worden toegekend. In noodsituaties (denk aan medische beslissingen die op zeer korte termijn genomen moeten worden) kan er een spoedaanvraag gedaan worden bij de Rechtbank.
Wie controleert mijn werk als mentor?
Als mentor leg ik jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter. Ook wordt mijn werkwijze als mentor elk jaar gecontroleerd door het Landelijk Kwaliteitsbureau, de CBM. Het is belangrijk dat een mentor goed werk doet en altijd in het belang van jou werkt. En dat willen ze graag elk jaar controleren.    

Bron: sommige antwoorden op bovenstaande vragen zijn overgenomen uit de Brochure curatele, bewind en mentorschap – Rijksoverheid.nl


Contact

    Heb je een vraag of wil je je aanmelden bij Caro Mentorschap, vul dan het contact formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op. Ik werk in omgeving Alkmaar.

    Ben ik jouw mentor en heb je een vraag? Bel dan (eventueel samen met je begeleiding) naar mijn telefoonnummer 0681751663. Ik ben elke werkdag bereikbaar, behalve op de woensdag. Voor noodgevallen ben ik altijd bereikbaar. Ik kan niet altijd meteen opnemen, dus spreek altijd een bericht in, zodat ik weet wanneer ik moet terugbellen.