arrow-down brain-thin-white btn-arrow-blue btn-arrow-white clock-icondoodle-circled-thin-white facebook-iconfooter-facebookfooter-instagramfooter-linkedinlinkedin-iconmenu-icon-close menu-icon pagelink-downloadspagelink-tarievenpagelink-vragenplus-icon read-more-pinkshape-circle-thick-lineshape-circle-thin-line shape-doodle-finger-printtwitter-iconvragen-minus vragen-plus wat-doet-bottom wat-doet-top

Wat doet Caro Mentorschap

Het is belangrijk dat jij zoveel mogelijk zelf de regie in handen houdt of zo mogelijk terug krijgt. Het is ook mijn plicht als mentor om jou zoveel mogelijk zelf te laten beslissen. Wanneer het nodig is dat ik als mentor beslissingen moet nemen voor jou, dan breng ik jou hier altijd van op de hoogte. Ook wordt jouw begeleiding daarvan op de hoogte gebracht.
Caro Mentorschap - Nicole van Duijn

Extra paar ogen

Een mentor houdt in de gaten wanneer je extra hulp nodig hebt en zorgt dat deze hulp er komt. Zo zijn er een extra paar ogen om met jou mee te denken en mee te kijken.

Vertrouwenspersoon

Jouw mentor is jouw vertrouwenspersoon om gedachten en wensen in vertrouwen mee te bespreken.

Extra stem

Jouw mentor helpt jou om gedachten, emoties, klachten en wensen uit te spreken. Jouw mentor is zo een extra stem. Zo weet iedereen wat goed is voor jou.

Beslisser

Jouw mentor helpt om moeilijke keuzes beter te begrijpen. Wanneer dit lastig is (geworden), kan jouw mentor de beslissing nemen.

Voor wie is mentorschap bedoeld? 

Mentorschap is bedoeld voor iemand die zijn belangen niet (meer) op een goede manier kan behartigen. Wat betekent dat precies? Wanneer je zorg nodig hebt, is het ook belangrijk dat je in de gaten houdt of deze zorg goed wordt uitgevoerd of dat er meer zorg nodig is. Wanneer iemand dit zelf niet meer kan, neemt de familie deze taak meestal op zich. Niet iedereen heeft  familie die dit kan en wil doen. In dat geval kan een mentor dit voor jou doen. 

Wil je weten of mentorschap voor jou bedoeld is? Of wilt u weten of mentorschap wenselijk is voor uw cliënt of familielid?

Klik dan hier om een aantal vragen te doorlopen die u hierbij kunnen helpen:

Voor wie is mentorschap bedoeld (beslisboom)

Waar houdt een mentor zich mee bezig?

Wonen, gezondheid, medicatie, verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding.

Het gaat dus bij mentorzaken niet om financiële zaken. Daarvoor heb je een bewindvoerder nodig.

Wat mag een mentor niet?

Als mentor mag ik niet voor de betrokkene beslissen in hoogstpersoonlijke zaken. Zo mag ik geen:

  • echtscheidingsverzoek indienen
  • kind adopteren of erkennen
  • donorregistratie doen
  • euthanasieverklaring opstellen
  • testament maken
  • beslissingen nemen over de opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Wie vraagt het mentorschap aan?

Je mag voor jezelf mentorschap aanvragen. Als je hier hulp bij nodig hebt, mag ook jouw familie dit doen. Als er geen familie is die dit kan doen, mag ook jouw begeleiding de aanvraag doen. Alle documenten die je voor de aanvraag nodig hebt, vind je bij downloads.

Bekijk dit stappenplan om meer te weten te komen over het aanvragen van mentorschap. 


Contact

    Heb je een vraag of wil je je aanmelden bij Caro Mentorschap, vul dan het contact formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op. Ik werk in omgeving Alkmaar.

    Ben ik jouw mentor en heb je een vraag? Bel dan (eventueel samen met je begeleiding) naar mijn telefoonnummer 0681751663. Ik ben elke werkdag bereikbaar, behalve op de woensdag. Voor noodgevallen ben ik altijd bereikbaar. Ik kan niet altijd meteen opnemen, dus spreek altijd een bericht in, zodat ik weet wanneer ik moet terugbellen.