Wat houdt het mentorschap in?

10 juli 2017 15:50 Gepubliceerd door

Op mijn website vind je veel informatie over mentorschap. Ga naar WAT DOET CARO MENTORSCHAP om meer informatie hierover te lezen.

De rechtbank beschrijft mentorschap zo:

Mentorschap is een maatregel van de rechtbank voor een meerderjarig persoon, die als gevolg van zijn lichamelijke- of geestelijke toestand niet (helemaal) voor zichzelf kan zorgen. De maatregelen zijn vooral bedoeld als bescherming tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. De mentor neemt besluiten zoveel mogelijk samen met de betrokkene.
Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van uw cliënt. De mentor is bevoegd om, wanneer de cliënt dat zelf niet wil of kan, te beslissen over zijn of haar verzorging en behandeling. Daar betrekt de mentor de cliënt zoveel als mogelijk bij. Als de cliënt daartoe niet in staat is, houdt de mentor rekening met zijn wensen en behoeften. De mentor is dus de adviseur en de vertegenwoordiger van de cliënt. Hij kan op integriteit vertrouwen, ook als hij dat niet meer zo kan uitspreken.

Gecategoriseerd in :

Dit bericht is geschreven door Gokoko